Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Notice/class.Notice.php on line 29

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, string given in /INC/CLASS/Notice/class.Notice.php on line 40

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 19

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32
ZSR
[<<]Og�oszenia

Trwa nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy dla dorosłych

Ewa Rzepa, 2014-05-22 19:41:36

    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu ogłasza nabór na zaoczny Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji R3: prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik).

    W kursie mogą brać udział wszystkie osoby pełnoletnie bez względu na posiadane wykształcenie, a także uczniowie klas maturalnych wszystkich szkół średnich.

     Nauka trwa 3 semestry (1,5 roku). Zjazdy odbywają się w weekendy, według ustalonych wcześniej terminów.

     Kurs w zakresie R16: organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik), trwa 1 semestr (pół roku) i można w nim uczestniczyć po ukończeniu kursu R3. W kursie mogą brać udział osoby z wykształceniem średnim (matura nie jest wymagana).

    Ukończenie kursów daje uprawnienia odnośnie starania się o dopłaty z róznych funduszy unijnych.

Kursy są nieodpłatne.

 ..............................................................................................

    Absolwentom gimnazjum oferujemy następujące 4-letnie kierunki kształcenia:

- technik rolnik

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik agrobiznesu

- technik turystyki wiejskiej

oraz

- stypendium dla najlepszych uczniów;

- miejsce w odremontowanym internacie w pokojach 1,2 lub 3-osobowych;

- możliwość stałego korzystania z internetu;

- możliwość udziału w atrakcyjnych wycieczkach, zawodach sportowych, szkoleniach itp.

- rekrutacja do klas pierwszych odbywa się w maju i czerwcu 2014 r.

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy (do pobrania w szkole lub ze strony: www.zsrchroberz.pl);

- karta zdrowia;

- 3 fotografie;

- orzeczenie lekarskie o możliwości nauki w wybranym typie szkoły  wystawione przez lekarza rodzinnego;

- świadectwo ukończenia gimnazjum;

- zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Wasze komentarze:

Nie ma jeszcze komentarzy. Mo�esz by� pierwszy.

Dodaj komentarz:

Autor:

token
designed by łukasz spaczyński. all right reserved. 2oo7.