Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 39

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 127

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 19

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32
ZSR
[<<]Kierunki Nauczania
Technikum

Tytuł Absolwenta:

Technik Rolnik

Opis:

Posiadamy własną bazę do nauczania praktycznego dla chłopców w zakresie mechanizacji rolnictwa oraz dla dziewcząt w zakresie żywienia rodziny. W trakcie nauki uczniowie uzyskują prawo jazdy kategorii T oraz uprawnienia do obsługi kombajnu zbożowego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w gospodarstwie szkolnym, szkolnej pracowni żywienia (dziewczęta), gospodarstwach specjalistycznych. Uzyskanie kwalifikacji przez absolwenta gwarantuje możliwość uzyskania szerokiego dofinansowania ze środków Uni Europejskiej - dopłaty bezpośrednie, renty strukturalne dla rolników, dopłaty inwestycyjne. Szkoła kończy się maturą i egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Technikum

Tytuł Absolwenta:

Technik Agrobiznesu.

Opis:

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości w małej firmie, łącznie z wersją komputerową oraz podstawy pracy biurowej. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach przetwórstwa spożywczego i firmach handlowych(praktyki śródroczne). Szkoła kończy się maturą i egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Technikum

Tytuł Absolwenta:

Technik Żywienia i Gospodarstwa Domowego

Opis:

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady urządzania i prowadzenia zakładów gastronomicznych, technologię sporządzania potraw, zasady żywienia zbiorowego oraz sposoby obsługi konsumenta. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w szkolnej pracowni żywienia, stołówkach i innych zakładach żywienia zbiorowego (restauracjach, barach, kawiarniach). Szkoła kończy się maturą i egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Admin

2007-11-23

2010-02-04

designed by łukasz spaczyński. all right reserved. 2oo7.