Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 39

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 127

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 19

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32
ZSR
[<<]O Gospodarstwie Pomocnicznym


Gospodarstwo Pomocnicze przy ZSCKR w Chrobrzu dysponuje ogółem 86,89 ha. użytków rolnych w tym:

  • grunty orne stanowią - 62,16 ha.
  • użytki zielone - 24,73 ha.

Gospodarstwo prowadzi dwa piony produkcji:

  • pion produkcji roślinnej.
  • pion produkcji zwierzęcej.

W dziale produkcji roślinnej Gospodarstwo zajmuje się uprawą następujących roślin:

  • pszenica ozima odmiana „Symfonia” - 4,21 ha.
  • pszenica ozima odmiana „Tonaya” - 4,62 ha.
  • pszenżyto ozime odmiana „Fidello” - 10,5 ha.
  • owies odmiana „Góral” - 1,08 ha.
  • jęczmień jary - 15,08 ha.
  • ziemniaki - 2 ha.
  • buraki cukrowe - 11 ha.
  • groch - 4,97 ha.
  • bobik odmiana „Tim” - 5 ha.

Gospodarstwo Pomocnicze współpracuje z wieloma instytucjami działającymi w sektorze produkcji rolnej z terenu woj. świętokrzyskiego i małopolskiego. I tak od wielu lat współpracujemy z Centralą Nasienną w Busku – Zdroju, z Cukrownią „Łubna” w Kazimierzy Wielkiej a obecnie z Cukrownią w Robczycach. Poza tym w ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z firmą „Gomar” z Pińczowa w wyniku, czego została zawarta umowa kontraktacyjna na uprawę dwóch odmian kalafiorów „Majella” i „Balboa” i dwóch odmian brokułów „Partenon” i „Olympia” o łącznej powierzchni 2ha. Oprócz tego nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oddz. w Pińczowie. Dzięki możliwościom dofinansowania rolnictwa ze środków UE oprócz dopłat bezpośrednich Gospodarstwo wystąpiło do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno – środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

W dziale produkcji zwierzęcej Gospodarstwo zajmuje się hodowlą trzody chlewnej. Stan trzody chlewnej na dzień 1.IV.2007r. wynosi:

  • ogólem - 272 szt.
  • maciory - 22 szt.
  • prosięta - 78 szt.
  • warchlaki - 124 szt.
  • tuczniki - 42 szt.
  • knur - 1 szt.

Aby zapewnić sobie stały rynek zbytu tuczników Gospodarstwo zawarło umowę z firmą „ANIMEX” ze Starachowic gdzie co miesiąc sprzedajemy ok 20 szt. tuczników.

Gospodarstwo Pomocnicze stanowi bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu dla młodzieży. Uczniowie zarówno na zajęciach praktycznych jak i licznych praktykach wakacyjnych zapoznają się z organizacją pracy w Gospodarstwie. Dzięki dobrej współpracy z Dyrekcją szkoły na początku bieżącego roku park maszynowy gospodarstwa wzbogacony został o nowe maszyny tj:

  • agregat uprawno - siewny.
  • rozsiewacz do nawozów.
  • kosiarkę do pielęgnacji trawników.

Oprócz tego gospodarstwo zakupiło ze własnych środków dmuchawę ssąco – tłoczącą do zboża, oraz głębosz. W najbliższym czasie Gospodarstwo planuje zakupić ciągnik o większej mocy wraz z osprzętem, jak również planuje modernizację chlewni i zwiększenie obsady trzody chlewnej do około 300 sztuk. W związku z tym, iż w Gospodarstwie znajduje się zmodernizowany budynek obory planujemy zakup bydła opasowego. Środki na te cele mamy zamiar pozyskać z funduszy unijnych. Poza tym po rozbiórce zawalonej części magazynów na tym miejscu planujemy budowę wiaty na maszyny rolnicze.

Mając na względzie dobro zarówno młodzieży jak i pracowników gospodarstwa nie cierpiącą zwłoki sprawą jest poprawa warunków sanitarnych w budynku gospodarstwa. Dlatego też, w najbliższym czasie planujemy założenie instalacji C.O. Energię potrzebną do ogrzania budynku mamy zamiar pozyskiwać ze słomy pochodzącej z własnego gospodarstwa. W związku z tym chcielibyśmy zakupić maszynę do produkcji brykietu ze słomy. Uczniowie na zajęciach praktycznych mieli by możliwość zapoznania się z innymi – niż tradycyjne – metodami pozyskiwania energii cieplnej.

Opracowanie:

Krzysztof Najberek.

Admin

2007-11-24

2011-11-05

designed by łukasz spaczyński. all right reserved. 2oo7.