Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 39

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 127

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 19

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32
ZSR
[<<]Pracownicy Zespołu Szkół Rolniczych od 1947 roku

Lista nauczycieli pracujących w szkole od 1947 roku:

 1. Bruziewicz Anna - nauczyciel języka angielskiego
 2. Banaszek Jan - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 3. Barna Grażyna - nauczyciel fizyki
 4. Bartos Tadeusz - nauczyciel muzyki
 5. Blacha Henryk - nauczyciel języka polskiego
 6. Bogdan Leszek - nauczyciel fizyki
 7. Boguszewski Sławomir - nauczyciel fizyki i informatyki
 8. Boś Piotr - ksiądz katecheta
 9. Brożek Edward - nauczyciel przysposobienia obronnego i matematyki
 10. Bryła Józef - nauczyciel języka polskiego
 11. Ciszewska Grażyna - wychowawczyni w internacie
 12. Cieniuch Tomasz - ks. katecheta
 13. Czechowicz Ludgard - nauczyciel języka rosyjskiego
 14. Czerwiński Marceli - nauczyciel matematyki
 15. Dracz Anna - wychowawczyni w internacie
 16. Drużbacki Ignacy - kierownik internatu
 17. Fietkiewicz Anna - bibliotekarz, kierownik internatu
 18. Flak Ryszard - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 19. Gabryjończyk Tadeusz - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 20. Górski Marian - kierownik gospodarstwa pomocniczego
 21. Grabowska Janina - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 22. Grzywna Władysława - nauczyciel biologii
 23. Hawryluk Henryk - instruktor nauki jazdy samochodem osobowym
 24. Imiołek Monika - wychowawczyni w internacie
 25. Iwan Danuta - nauczyciel chemii
 26. Iwański Piotr - nauczyciel chemii
 27. Jachym Agnieszka - wychowawczyni w internacie
 28. Jarzyna Tadeusz - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 29. Jezierska Jolanta - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 30. Juruś Stefan - nauczyciel przedmiotów zawodowych, kierownik internatu
 31. Kaleta Aniela - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 32. Kaleta Krystyna- nauczyciel chemii i fizyki
 33. Kardynał Barbara - nauczyciel języka rosyjskiego
 34. Kawiorski Henryk - nauczyciel języka polskiego
 35. Kinastowski Józef - nauczyciel matematyki
 36. Kisiel Ewa - wychowawca w internacie
 37. Klasa Izydor - nauczyciel arytmetyki stosowanej
 38. Kłap Janina - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 39. Kłuskiewicz Maria - nauczyciel matematyki
 40. Koch Elżbieta - nauczyciel chemii
 41. Komorowska Małgorzata - nauczyciel wychowania fizycznego
 42. Komorowski Ryszard - nauczyciel wychowania fizycznego
 43. Kozłowski Adam - nauczyciel informatyki i fizyki
 44. Kowalski Kazimierz - nauczyciel wychowania fizycznego
 45. Krempa Zdzisław - nauczyciel wychowania fizycznego
 46. Kucięba Waldemar - katecheta
 47. Kula Zofia - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 48. Kurczab Zofia - nauczyciel matematyki
 49. Kurpios - Kańska Anna - nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie
 50. Lis Kazimierz - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 51. Liziniewicz Adam - nauczyciel wychowania fizycznego
 52. Liziniewicz Barbara - nauczyciel przedmiotów zawodowych, dyrektor i wicedyrektor szkoły
 53. Lozio Aleksander - nauczyciel wychowania fizycznego
 54. Lozio Teresa - nauczyciel języka polskiego
 55. Łagowski Józef - nauczyciel przedmiotów zawodowych, dyrektor szkoły
 56. Łagowska Marianna - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 57. Łysakowska Stanisława - nauczyciel języka polskiego
 58. Madej Bronisław - nauczyciel wychowania fizycznego
 59. Madej Zofia - wychowawca w internacie
 60. Merta Barbara - przedmioty zawodowe
 61. Michałkiewicz Jadwiga - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 62. Michałkiewicz Tadeusz - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 63. Mlyńczak Jan - przedmioty zawodowe
 64. Młyńczak Maria - przedmioty zawodowe
 65. Mroczek Andrzej - kierownik gospodarstwa pomocniczego
 66. Mroczek Ewa - kierownik internatu
 67. Musiał Bogumił - przedmioty zawodowe
 68. Musiał Józefa - wychowawca w internacie
 69. Natus Stefan - ksiądz katecheta
 70. Nikiel Józef - kierownik gospodarstwa pomocniczego
 71. Nowak Barbara - nauczyciel matematyki
 72. Nowak Joanna - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 73. Nowakowski Andrzej - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 74. Olszowa Renata - nauczyciel matematyki
 75. Opoka Elzbieta - nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie
 76. Osemlak Osowski Stanisław - kierownik internatu
 77. Osiecka Cecylia - wychowawca w internacie
 78. Owczarek Helena - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 79. Pawełczak Barbara - wychowawca w internacie
 80. Pawełczak Henryk - kierownik internatu
 81. Petrylak Michał - kierownik internatu
 82. Pieterwas Halina - przedmioty zawodowe
 83. Płachta Jerzy - wychowawca w internacie
 84. Poniatowska Marianna - nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych
 85. Rabiej Maria - przedmioty zawodowe
 86. Rak Grażyna - nauczyciel matematyki
 87. Rogal Janina - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 88. Rogal Józef - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 89. Rogóż Alfred - kierownik gospodarstwa pomocniczego
 90. Romanowska Irena - nauczyciel historii
 91. Rutkowska Irena - nauczyciel przedmiotów zawodowych i biologii
 92. Rutkowski Stefan - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 93. Ryczek Zbigniew - nauczyciel matematyki i informatyki
 94. Sitkowska Halina - nauczyciel języka rosyjskiego
 95. Sitkowski Władysław - wychowawca w internacie
 96. Skarżyńska Helena - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 97. Skowron Jan - nauczyciel matematyki i fizyki
 98. Skóra Janina - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 99. Skuta Krystyna - nauczyciel języka polskiego i języka francuskiego
 100. Staniek Daria - nauczyciel języka angielskiego
 101. Stępień Bożena - wychowawca w internacie
 102. Stępień Jan - nauczyciel historii
 103. Szałankiewicz Stanisław - instruktor nauki jazdy samochodem
 104. Szczygieł Krystyna - nauczyciel historii, geografii, WOS
 105. Szymczyk Stanisław - wychowawca w internacie
 106. Śliwa Mieczysław - kierownik gospodarstwa pomocniczego
 107. Śpiewak Czesław - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 108. Tabor Krzysztof - nauczyciel wychowania fizycznego
 109. Tamborowski Marian - nauczyciel wychowania fizycznego
 110. Tazbir Marek - ksiądz katecheta
 111. Tłomak Waldemar - ksiądz katecheta
 112. Wajda Zbigniew - ksiądz katecheta
 113. Wąsowicz Janina - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 114. Wąsowicz Tadeusz - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 115. Wilkus Józefa - nauczyciel języka polskiego
 116. Wilkus Kazimierz - kierownik internatu, wychowawca w internacie
 117. Wojciechowski Franciszek - wychowawca w internacie
 118. Wojtasik Halina - nauczyciel języka niemieckiego
 119. Wójcik Mariusz - nauczyciel języka niemieckiego
 120. Zabroń Marian - nauka jazdy samochodem
 121. Zapała Krzysztof - ksiądz katecheta
 122. Zaremba Stanisław - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 123. Zdański Jan - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 124. Zielonka Marek - ksiądz katecheta
 125. Żabicki Jerzy - nauczyciel języka rosyjskiego
 126. Żak Marian - nauczyciel przedmiotów zawodowych
 127. Żak Wiesława - nauczyciel fizyki

Pracownicy administracji i obsługi:

 1. Baran Bogusław - palacz c. o.
 2. Beczkowicz Zofia - referent
 3. Dziura Jan - dozorca nocny
 4. Fortuna Barbara - referent księgowości
 5. Gierat Tadeusz - pracownik gospodarstwa pomocniczego
 6. Godzic Kazimiera - magazynier
 7. Hawryluk Henryk - dozorca nocny
 8. Kempiński Jan - sekretarz
 9. Kowalska Maria - kucharka
 10. Latos Józef - kierowca
 11. Marciszewska Małgorzata - pomoc kuchenna
 12. Morton Elżbieta - pomoc kuchenna
 13. Okopień Andrzej - palacz c. o.
 14. Osiecki Stanisław - kierownik administracyjny
 15. Sokołowska Zofia - księgowa
 16. Szczepanek Krystyna - opiekun nocny w internacie
 17. Zajączkowski Eugeniusz - księgowy
 18. Żuchowska Janina - sprzątaczka

Dyrektorzy:

 1. Kostecki Józef 1949 - 1957
 2. Urbański Stanisław 1958 - 1959
 3. Grzegolec Franciszek 1959 - 1966
 4. Sadowski Jan 1966 - 1973
 5. Topolan Zdzisław 1973 - 1975
 6. Kardynał Tadeusz 1975 - 1978
 7. Żabicki Jerzy 1978 - 1979
 8. Łagowski Józef 1979 - 1990
 9. Nowak Andrzej 1990 - 1994
 10. Sułek Tadeusz 1995 - 1998
 11. Liziniewicz Barbara 1998 - 1999
 12. Trzepatowski Jerzy od 1999

Kierownictwo Internatu:

 1. Drużbacki Ignacy, Petrykak Michał 1953
 2. Lozio Aleksander 1953 - 1956
 3. Juruś Stefan 1956 - 1958
 4. Osemlak Stanisław 1958 - 1961
 5. Żabicki Jerzy 1961 -1963
 6. Pawełczak Henryk 1963 - 1977
 7. Wilkus Kazimierz 1977 - 1983
 8. Mroczek Ewa 1983 - 1986
 9. Fietkiewicz Anna 1986 - 1990
 10. Wilkus Kazimierz 1990 - 1999
 11. Stolarska Monika 1999 - 2001
 12. Rutkowska Irena 2001 - 2004

Admin

2007-12-14

2013-06-12

designed by łukasz spaczyński. all right reserved. 2oo7.