Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 39

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 127

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 19

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32
ZSR
[<<]Wystawy w Pałacu

Wykopaliska z Pełczysk

Ekspozycja archeologiczna „Starożytne Skarby Ponidzia” to wynik prac wykopaliskowych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w miejscowości Pełczyska, położonej w granicach administracyjnych gminy Złota.

Jak wynika z badań tradycje osadnicze w tej miejscowości sięgają ok. 7,5 tys. lat wstecz, natomiast przez trzy ostatnie stulecia p.n.e. Pełczyska były najbogatszą osadą celtycką w całej Małopolsce, centrum handlu i rzemiosła, prawdopodobnie ośrodek władzy plemiennej.

W sali archeologicznej prezentowane są przedmioty z różnych epok m.in.: naczynia, narzędzia rolnicze, ozdoby – zausznice, bransolety, części stroju – zapinki brązowe, żelazne, srebrne monety celtyckie, kości do gry, srebrna sprzączka. Zbiorów strzeże zrekonstruowany wojownik celtycki w pełnym uzbrojeniu. W sali grobowej zrekonstruowano pochówki szkieletowe. Podwójny pochówek mężczyzny i kobiety („kochankowie z Pełczysk” sprzed 4,5 tys. lat). Unikatowy pochówek szkieletowy kobiety zmarłej w wieku 30-35 lat z drugiej połowy I w. p.n.e. oraz rekonstrukcja jej twarzy. Jest to jedyny wizerunek osoby żyjącej w tym czasie na ziemiach polskich.

Historia Ordynacji Wielopolskich

W sali – dawnym kredensie zgromadzone zostały pamiątki po rodzinie Wielopolskich, zdjęcia, portrety, świadectwa szkolne Aleksandra Wielopolskiego, listy i inne. Zobaczyć też można część księgozbioru Ordynacji Wielopolskich, są to XIX książki przekazane przez anonimowego darczyńcę z widoczną oryginalną sygnaturą „Biblioteka Ordynacji Myszkowskiej”.

Izba Pamięci Republiki Pińczowskiej

Republika Pińczowska była to partyzancka wolna ojczyzna istniejąca na przełomie lipca i sierpnia 1944r. w dawnych granicach powiatu pińczowskiego.

W izbie pamięci zgromadzono militaria (rewolwery, pistolety maszynowe pistolety sygnałowe, granaty, miny przeciwczołgowe, hełmy, łuski artyleryjskie, maski gazowe, niezbędniki żołnierskie, bagnety i in.) oraz obszerny zbiór dokumentów (kenkarty, kwity rekwizycyjne, korespondencja, zaświadczenia weryfikacyjne, bibuła okupacyjna, zdjęcia, mapy, zaświadczenia o ujawnieniu, pieśni i wiersze.

Geograficzne Studium Regionu

Ziemia pińczowska od ponad 45 lat stanowi teren badań naukowców z Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawa geograficzna przedstawia wyniki badań środowiska przyrodniczego, zróżnicowania szaty roślinnej, rzeźby powierzchni terenu, stosunków wodnych, klimatu, gleb i obiegu pierwiastków w wodach i glebach, jak również prace z dziedziny geografii rolnictwa oraz geografii społeczno – ekonomicznej. Obok map, plansz, publikacji naukowych, albumów, zdjęć satelitarnych eksponowane są i opisane kopaliny: gipsy, wapienie, margle i opoki itp.

Galeria Regionalna

Stałym elementem ekspozycyjnym Galerii Regionalnej są sylwetki pisarzy związanych z Ponidziem: Józefa Mortona, Zdzisława Antolskiego, Henryka Kawiorskiego, Adama Ochwanowskiego. Miejsce to pełni rolę promującą i popularyzującą prezentowany cyklicznie dorobek rodzimych twórców (malarstwo, rzeźba, haft krzyżykowy i in.). W kaplicy pałacowej podziwiać można ikony Jadwigi Wierzbickiej z Rudawy, absolwentki szkoły ikonopisania u Ojców Jezuitów w Krakowie. Najnowsza wystawa poświęcona jest Wojciechowi Bellonowi, założycielowi zespołu Wolna Grupa Bukowina.

Admin

2008-03-30

2008-03-30

designed by łukasz spaczyński. all right reserved. 2oo7.