Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 39

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 127

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 19

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32
ZSR
[<<]Aktualności

    

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej

w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

..................................................................................................................................

 

Podsumowanie projektu

W dniu 26 maja 2011 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu
„Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość".

W spotkaniu wzięli udział Dyrekcja i nauczyciele ZSCKR w Chrobrzu oraz uczestnicy projektu.

Na początku głos zabrał dyrektor szkoły Jerzy Trzepatowski, który w kilku zdaniach przypomniał założenia i cele projektu, następnie uczestnicy projektu Katarzyna Sęsoła
i Michał Podlach  przedstawili prezentacje multimedialne dotyczące realizowanego projektu
i wyjazdów dydaktycznych. Ostatnim punktem było spotkanie na świeżym powietrzu - grill, z pysznymi kiełbaskami, karkówką i szaszłykami.

Zdjęcia w galerii.  

Skrót informacji na temat projektu.

Projekt realizowany w ZSCKR w Chrobrzu od sierpnia do lipca 2011 roku.

Planowano udział  50 uczestników - 33 chłopców, 17 dziewcząt

Po dodatkowym naborze  w projekcie uczestniczyło 35 chłopców i 26 dziewcząt.

W ramach projektu zorganizowano:
I. Zajęcia podnoszące kompetencje dla klas I-III,
3 grupy zajęciowe -
Nowe trendy w rolnictwie ,
Młody przedsiębiorca w UE,
Fachowiec żywieniowiec.

W  każdej grupie  zrealizowano  po 24 godziny zajęć.

II. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego dla klas IV

2 grupy zajęciowe -

Unijny rolnik

Z Ekonomią na Ty

W  każdej grupie  zrealizowano  po 24 godziny zajęć.

III. Trening przed olimpiadami przedmiotowymi

4 uczniów,1 uczennica - 10 godzin zajęć

IV. Warsztaty z doradcą zawodowym dla klas IV

2 grupy po 5 godzin warsztatów

V. Szkolenie z obsługi urządzeń - fax, kopiarka, kasa fiskalna

Zrealizowano po 10 godzin szkolenia w 2 grupach po 15 uczestników

VI. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pakiety edukacyjne( teczka, kalkulator, długopis, brulion A4, podręczniki i zeszyty ćwiczeń)

VII. Zorganizowano 4 wyjazdy dydaktyczne, każdorazowo dla 50 uczestników , 2 wyjazdy 2-dniowe do Poznania i Warszawy i  2 jednodniowe do Kielc i Krakowa.

VIII. Przed zajęciami uczestnicy projektu mieli zapewniony posiłek na stołówce  w internacie.

IX. Przez cały czas trwania projektu była prowadzona i aktualizowana stron internetowa.

X. Przez cały czas trwania projektu była prowadzona i aktualizowana  tablica ogłoszeń.

.....................................................................................................

OGŁOSZENIE

W dniu 26 maja
- czwartek, o godzinie 1400, w stołówce internatu odbędzie się
podsumowanie projektu

„Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość".


Po krótkiej części oficjalnej, przewidziane jest ognisko.
                                                         


                                                                                   Organizatorzy

.........................................................................................................................................................

W dniu 11 marca 2011 roku odbył się ostatni wyjazd dydaktyczny do Kielc w ramach projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość" 

Sprawozdanie z wyjazdu w zakładce sprawozdania, zdjęcia w galerii


.........................................................................................................................................................

Wyjazd dydaktyczny - Kielce - Targi Agrotech
 

W dniu 11 marca 2011 - piątek, przewidziany jest ostatni z zaplanowanych
w ramach projektu „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość" wyjazdów
dydaktycznych - Targi AGROTECH Kielce

........................................................................................................................................................

W dniach 19 i 26 lutego odbyły
się dwa 5-cio godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego, realizowane w ramach
projektu „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość". Były to spotkania z doradcą
zawodowym  - zorganizowane dla uczniów
klas IV TR i IV TA. Warsztaty były bardzo ciekawe, przebiegły bardzo sprawnie i
twórczo. Uczniowie mieli możliwość rozwiązywania testów osobowości i  predyspozycji zawodowych,  ułatwiających podjęcie decyzji o przyszłości
zawodowej. Dla uczestników był przewidziany tzw. serwis kawowy - ciasteczka,
kawa, herbata, napoje.
 

Zdjęcia w  galerii.

........................................................................................................................................................

W dniu 21 grudnia odbył się uroczysty apel, podczas którego Dyrektor ZSCKR w Chrobrzu Jerzy Trzepatowski wręczył „Dyplomy ukończenia szkolenia z obsługi urządzeń - fax, kopiarka, kasa fiskalna" uczestnikom projektu „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość" realizowanego przy współpracy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt jest realizowany w ramach POKL (Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)  EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Warunkiem otrzymania dyplomu było uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie zadania egzaminacyjnego.

Ponadto 11 dodatkowo zrekrutowanych uczestników projektu otrzymało pakiety edukacyjne, zakupione z zaoszczędzonych środków. Zdjęcia w galerii

........................................................................................................................................................

W dniu 21.12.2010 (wtorek)  o godzinie 1020, zapraszamy na apel, na którym zostaną wręczone dyplomy ukończenia szkolenia obsługi urządzeń - fax, kopiarka, kasa fiskalna, realizowanego w ramach projektu „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość"

Wzór dyplomu w galerii

........................................................................................................................................................

W dniu 19 listopada 2010 roku odbył się wyjazd dydaktyczny do Krakowa w ramach projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość". Sprawozdanie z wycieczki oraz zdjęcia w galerii i zakładce sprawozdania 

.......................................................................................................................................................

W dniach 27-28 października 2010 r odbył się wyjazd dydaktyczny do Warszawy w ramach projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość".Sprawozdanie w zakładce sprawozdania.  Zdjęcia w galerii.

 ......................................................................................................................................................

 W dniu 11 października zajęcia rozpoczęła kolejna grupa uczestników. Są to uczniowie z klas technikum żywienia.Na poczatku zajęć kilka słów przekazał Dyrektor ZSCKR w Chrobrzu Jerzy Trzepatowski, który zachęcał uczestników do jak najbardziej efektywnego wykorzystania zaproponowanych zajęć. Nastepnie wręczył uczestnikom przygotowane dla nich pakiety edukacyjne.Skład zestawu dla tej grupy to: podręcznik Technologia gastronomiczna cz. 1,cz. 2,cz. 3, kalkulator podręczny, brulion A4, pendrive 4 GB a wszystko to w czarnej podręcznej teczce. Zdjęcia w galeriiW dniach 5 i 6 października rozpoczęły się zajęcia w blokach:

- Unijny rolnik, Nowe trendy w rolnictwie, Trening przed olimpiadami przedmiotowymi oraz obsługa urządzeń biurowych.

Zajęcia maja na celu zapoznanie uczniów z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w rolnictwie, przybliżenie zakresu działań Unii Europejskiej, a zwłaszcza sfery pomocy finansowej dla modernizacji gospodarstw rolnych.

Uczniowie przygotowujący się do  Olimpiady Wiedzy i Umiejetności Rolniczych rozpoczęli zajęcia w ramach programu w dziale ,, Trening przed olimpiadami"

Zajęcia te maja na celu przybliżenie i utrwalenie wiadomości objętych zakresem tematycznym poszczególnych bloków OWiUR a w konsekwencji uzyskanie jak najlepszych wyników.  

W kolejnej grupie zajeć uczestnicy zapoznali się  z działaniem i obsługą urzadzeń biurowych takich jak fax, kserokopiarka, kasa fiskalna.

Zajęcia odbywały sie w godzinach od 1430-1600 . Przed zajęciami uczniowie zjedli smaczny obiad. W dniu 1 października uruchomiliśmy zajęcia dodatkowe w ramach realizowanego projektu „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość". Jako pierwsi rozpoczęli zajęcia uczniowie klasy IV technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu . Są to zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - Z ekonomią na ty. Ich celem jest zebranie, przypomnienie i uporządkowanie wiadomości i umiejętności z czterech lat nauki, ze wszystkich przedmiotów zawodowych oraz przećwiczenie przykładowych zestawów egzaminacyjnych.

Zgodnie ze wspólnymi uzgodnieniami uczestników i prowadzących zajęcia, będą się one odbywały w dwugodzinnych blokach, od godziny 14.30 do 16.00.

Harmonogram zajęć znajduje się na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. Aby wzmocnić siły i przywrócić energię, po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, uczniowie zjedzą smaczny posiłek w stołówce internatu a następnie wrócą na zajęcia dodatkowe.

Zdjęcia w galerii W dniu 15 września o godzinie 4:30 rozpoczął się wyjzad dydaktyczny do Poznania zorganizowany w ramach projektu ,, Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość". Sprawozdanie z wycieczki znajduje się w zakładce Sprawozdania.

Sprawozdanie  W dniach 15-16 września 2010 roku w ramach projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość" odbędzie się wyjazd dydaktyczny do Poznania. Program wyjazdu oraz regulamin znajdują się w odpowiednich zakładkach. 

Program i regulamin  W piątek 10 września odbyło się w naszej szkole spotkanie wprowadzające dotyczące realizacji projektu ,,Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość". Dyrektor szkoły p. Jerzy Trzepatowski oraz koordynatorzy projektu p. Anita Bogdan i p. Rafał Śpiewak przedstawili uczniom założenia projektu jego regulamin, zasady rekrutacji oraz rozkład zajęć w poszczególnych blokach.

Zdjęcia w galerii  W dniu 12 sierpnia 2010r. podpisane zostało porozumienie - umowa o dofinansowanie projektu p.t.: „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, pomiędzy:

Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach,

a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu.

Projekt będzie realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2010/2011. Celem głównym projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZS CKR w Chrobrzu poprzez poprawę zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności.
Wsparciem projektu zostanie objętych 50 uczniów naszej szkoły.

Projekt zakłada:

- zajęcia dla uczniów klas IV przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

- zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla klas I - III,

- zajęcia z zakresu obsługi urządzeń: faks, kopiarka, kasa fiskalna,

- zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych

- warsztaty z doradztwa zawodowego związane z planowaniem dalszej kariery,

- każdy uczestnik projektu otrzyma atrakcyjny pakiet edukacyjny,

- każdy uczestnik weźmie udział w wycieczkach edukacyjnych na: Targi Polagra w Poznaniu, Targi Horeca w Krakowie, Targi Agrotech w Kielcach, zakłady przetwórstwa spożywczego w pobliżu Warszawy połączone ze zwiedzaniem stolicy.

Uczniowie biorący udział w projekcie uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych będą mieli zapewniony posiłek w stołówce internatu.

Wartość projektu to 127 025,00 zł., z czego wkład własny ZS CKR w Chrobrzu to 15 670,00 zł.


Czyszczoń Tomasz

2010-10-04

2011-06-01

designed by łukasz spaczyński. all right reserved. 2oo7.