Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 39

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 127

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 19

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32
ZSR
[<<]Programy

W dniu 11 marca 2011 - piątek, przewidziany jest ostatni z zaplanowanych

w ramach projektu „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość" wyjazdów
dydaktycznych - Targi AGROTECH Kielce

Program
wycieczki do Kielc  - 11.03.2011

godz. 730 - zbiórka przed
     budynkiem Szkoły - wyjazd.

godz. 900 - przyjazd do Tokarni
     - zwiedzanie Parku Etnograficznego w Tokarni

godz. 1100-
     przyjazd do Kielc -zwiedzanie Targów AGROTECH 2011

godz. 1430
     - obiad - Restauracja Czardasz

godz. 1530- seans kinowy -
     „Czarny czwartek" Kinoplex Kielce

godz. 2000- powrót do
     Chrobrza
 

Program wyjazdu dydaktycznego do Krakowa w dniu 19.11.2010

19.11.2010 Piątek

godz. 730   - zbiórka przed budynkiem Szkoły - wyjazd.

godz. 1000 - przyjazd do Krakowa - Fantasy Park - kręgle.

godz. 1115 - 1230 - zwiedzanie Wawelu

godz. 1300-1600 - zwiedzanie Targów HORECA

godz. 1615 - obiad w hotelu Qubus Kraków

godz. 1645 - zwiedzanie części hotelowej Qubus  i bloku żywieniowego hotelu

godz. 2000 - powrót do Chrobrza

Wyjazd w ramach projektu „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość"

Regulamin wyjazdu dydaktycznego - obowiązki uczestnika.

Wyjazdy dydaktyczne i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjnej oraz wychowawczej szkoły. Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo własne oraz wielu innych osób.

Każdy uczestnik wyjazdu  zobowiązany jest:

- zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

- stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników,

- nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna,

- posiadać odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki,

- traktować z respektem obiekty zabytkowe, eksponaty muzealne i pomniki przyrody,

- w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym w nich regulaminem,

- nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków lub środków odurzających.

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły. W szczególności, w przypadku nie zastosowania się do punktu nr.7, kierownik wycieczki niezwłocznie informuje o tym rodziców /opiekunów prawnych/ uczestnika wyjazdu. Rodzice /opiekunowie prawni/ zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka celem zapewnienia mu opieki. W przypadku odmowy lub niemożności wykonania powyższych czynności przez rodziców /prawnych opiekunów/ kierownik wyjazdu informuje Policję o zaistniałej sytuacji.

........................................................................................................................

Program wyjazdu dydaktycznego do Warszawy w dniach 27.10 - 28.10.2010r.

27.10.2010 Środa

-godz. 600 - zbiórka przed budynkiem Szkoły - wyjazd.

-godz. 1000 - przyjazd do Warki - zwiedzanie Browarów Warka Sp. z o.o.

-godz. 1300- przyjazd do Grójca -zwiedzanie POL-AGRO S.A.

-godz. 1500 - przyjazd do Warszawy - zwiedzanie Łazienek Królewskich (Pałac na wyspie, Teatr na Wyspie, Pomnik F. Chopina, Stara Pomarańczarnia, Pałacyk Myśliwiecki)

-godz. 1900- obiadokolacja - Schronisko Młodzieżowe Jazz -Pol, ul. Lokalna 51, Warszawa

-godz. 2200 - cisza nocna.

28.10.2010 Czwartek

      -godz. 800 - pobudka, śniadanie.

      -godz. 900 - spotkanie z przewodnikiem

      -godz. 900 - 1500 - zwiedzanie Stare Miasto, Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Plac Marszałka Piłsudskiego, Wilanów.

      -godz. 1500 - obiad

     -godz. 1600 - 2030 - przejazd powrotny

Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjnej oraz wychowawczej szkoły. Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, może mieć również wpływ na bezpieczeństwo własne oraz wielu innych osób.

Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest:

-zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

-stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników,

-nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna,

-posiadać odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki,

-traktować z respektem obiekty zabytkowe, eksponaty muzealne i pomniki przyrody,

-w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym w nich regulaminem,

-nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków lub środków odurzających.

     W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły. W szczególności, w przypadku nie zastosowania się do punktu nr.7, kierownik wycieczki niezwłocznie informuje o tym rodziców /opiekunów prawnych/ uczestnika wycieczki. Rodzice /opiekunowie prawni/ zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka celem zapewnienia mu opieki. W przypadku odmowy lub niemożności wykonania powyższych czynności przez rodziców /prawnych opiekunów/ kierownik wycieczki informuje Policję o zaistniałej sytuacji.

Wycieczka w ramach projektu „Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość"

..........................................................................................................................

Program wyjazdu dydaktycznego do Poznania w dniach 15.09.-16.09.2010r.

15.09.2010r.

1.    godz. 4.30.- zbiórka przed budynkiem Szkoły- wyjazd.

2.    godz. 11.00-1130.- przyjazd do Kórnika - zwiedzanie Zamku.

3.    godz.13.00-14.00.- przyjazd do OW Błażejówek- zakwaterowanie, obiad.

4.    godz. 15.00.- wyjazd do Poznania- zwiedzanie Browaru LECH, seans filmowy w kinie.

5.    godz.21.00.- powrót do ośrodka, kolacja.

6.    godz.22.00.- cisza nocna.

16.09.2010r.

1.    godz.7.00.- pobudka, śniadanie.

2.    godz. 8.00.- wyjazd do Poznania.

3.    godz. 9.00.-13.00.- zwiedzanie wystawy Polagra Food na Targach Poznańskich.

4.    godz. 14.00.- wyjazd z Poznania- powrót do Chrobrza

( w drodze powrotnej obiad)

5.    godz. 22.00.- 23.00.- przyjazd do Chrobrza pod budynek szkoły.

Wycieczka jest bezpłatna

Regulamin wjazdu- obowiązki uczestnika wyjazdu

Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności edukacyjnej oraz wychowawczej szkoły.

Zachowanie człowieka w miejscach publicznych daje świadectwo o jego kulturze, morze mieć również wpływ na bezpieczeństwo własne oraz wielu innych osób.

Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:

-zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,

-stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników,

-nie oddalać się od grupy bez zezwolenia opiekuna,

-posiadać odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki,

-traktować z respektem obiekty zabytkowe, eksponaty muzealne i pomniki przyrody,

-w miejscach noclegowych postępować zgodnie z obowiązującym w nich regulaminem,

-nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków lub środków odurzających,

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu będą wyciągane konsekwencje zgodne ze Statutem Szkoły. W szczególności, w przypadku nie zastosowania się do punktu nr.7, kierownik wycieczki niezwłocznie informuje o tym rodziców/opiekunów prawnych/ uczestnika wycieczki. Rodzice/opiekunowie prawni/ zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka celem zapewnienia mu opieki. W przypadku odmowy lub niemożności wykonania powyższych czynności przez rodziców/prawnych opiekunów/ kierownik wycieczki informuje Policję o zaistniałej sytuacji.

Czyszczoń Tomasz

2010-10-04

2011-03-07

designed by łukasz spaczyński. all right reserved. 2oo7.