Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 39

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 127

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 19

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32
ZSR
[<<]Harmonogram

    

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej

w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" 

Tytuł projektu „Egzamin zawodowy
kapitałem na przyszłość"
 

Nr umowy UDA - POKL.
09.02.00-26-029/10-00
 

Nazwa Beneficjenta Skarb Państwa/Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu, Chroberz 268, 28-425 Złota
 

Harmonogram zajęć w ramach projektu

„Egzamin zawodowy kapitałem na przyszłość" 

Od 01 X 2010 do 31 XII 2010 
 

Grupa - Z ekonomią na ty (IV TA) 

01.X (piątek)

22.X (piątek)

05.XI (piątek)

09.XI (wtorek)

26.XI (piątek)

03.XII (piątek) 

Grupa - Unijny rolnik (IV TR)

05.X (wtorek)

26.X (wtorek)

02.XI (wtorek)

09.XI (wtorek)

30.XI(wtorek)

07.XII (wtorek) 

Grupa - Nowe trendy w rolnictwie (III TR)

06.X (środa)

13.X (środa)

20.X (środa)

03.XI (środa)

17.XI (środa)

01.XII (środa) 

Grupa - Młody przedsiębiorca w UE (III TA)

08.X (piątek)

19.X (wtorek)

29.X (piątek)

05.XI (piątek)

16.XI (wtorek)

26.XI (piątek) 


Grupa - Fachowiec żywieniowiec

11.X
(poniedziałek)

25.X
(poniedziałek)

08.XI
(poniedziałek)

22.XI
(poniedziałek)

29 XI
(poniedziałek)

06.XII
(poniedziałek) 


Grupa - Trening przed olimpiadami przedmiotowymi

06.X (środa)

12.X (wtorek)

19.X (wtorek)

16.XI (wtorek)

23.XI (wtorek) 

Grupa
- Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń - fax, kopiarka, kasa fiskalna

Grupa FK/A (III
TŻ + IV TA1)

04.X
(poniedziałek)

08.X (piątek)

19.X (wtorek)

29.X (piątek)

15.XI
(poniedziałek)

GRUPA
FK/B (III TA +IV TA2)

05.X (wtorek)

18.X
(poniedziałek)

02.XI (wtorek)

29.XI
(poniedziałek)

30.XI (wtorek)

 

H A R M O N O G R A M

ZAJĘĆ /SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

 

Organizator

Skarb Państwa/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu

Tytuł szkolenia/stażu/konferencji

Zajęcia/szkolenia w ramach projektu

Data i miejsce szkolenia/stażu/konferencji /

ZSCKR Chroberz

02.11.2010 - 30.11.2010

Łączna liczba godzin:

38

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Data realizacji szkolenia szkolenia/stażu/
konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

02.11.2010

Zajęcia „Nabywamy dodatkowe umiejętności - obsługa urządzeń - fax, kopiarka, kasa fiskalna" grupa B

14.30-16.00

2

Kazimiera Kowalska

02.11.2010

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik"

14.30-16.00

2

Tomasz Czyszczoń

03.11.2010

Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Nowe trendy w rolnictwie"

14.30-16.00

2

Danuta Kupis

05.11.2010

Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Młody przedsiębiorca w UE"

14.30-16.00

2

Jerzy Trzepatowski

05.11.2010

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Z ekonomią na ty"

14.30-16.00

2

Anita Bogdan

08.11.2010

Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Fachowiec żywieniowiec"

14.30-15.15

2

Elżbieta Sadura

09.11.2010

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik"

14.30-16.00

2

Tomasz Czyszczoń

09.11.2010

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Z ekonomią na ty"

14.30-16.00

2

Anita Bogdan

15.11.2010

Zajęcia „Nabywamy dodatkowe umiejętności - obsługa urządzeń - fax, kopiarka, kasa fiskalna" grupa A

14.30-16.00

2

Kazimiera Kowalska

16.11.2010

Trening przed olimpiadami przedmiotowymi

14.30-15.15

1

Tomasz Czyszczoń

16.11.2010

Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Młody przedsiębiorca w UE"

14.30-15.15

2

Jerzy Trzepatowski

17.11.2010

Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Nowe trendy w rolnictwie"

14.30-16.00

2

Danuta Kupis

19.11.2010

Wyjazd dydaktyczny - Łączymy teorię z praktyką - Targi HORECA Kraków

7.00 - 20.30

1 dzień

Elżbieta Sadura

22.11.2010

Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Fachowiec żywieniowiec"

14.30-16.00

2

Elżbieta Sadura

23.11.2010

Trening przed olimpiadami przedmiotowymi

14.30-15.15

1

Tomasz Czyszczoń

26.11.2010

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Z ekonomią na ty"

14.30-15.15

2

Anita Bogdan

26.11.2010

Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Młody przedsiębiorca w UE"

14.30-16.00

2

Jerzy Trzepatowski

29.11.2010

Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III

„Fachowiec żywieniowiec"

14.30-16.00

2

Elżbieta Sadura

29.11.2010

Zajęcia „Nabywamy dodatkowe umiejętności - obsługa urządzeń - fax, kopiarka, kasa fiskalna" grupa B

14.30-16.00

2

Kazimiera Kowalska

30.11.2010

Zajęcia „Nabywamy dodatkowe umiejętności - obsługa urządzeń - fax, kopiarka, kasa fiskalna" grupa B

14.30-16.00

2

Kazimiera Kowalska

30.11.2010

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik"

14.30-16.00

2

Tomasz Czyszczoń 

Październik 2010

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

So

Nd

 

 

 

 

1

IVTA z E nT

2

3

4

FK A

5

FK B

IVTR UR

6

IIITR NTR

Owiur

7

8

IIITA MP

FK A

9

10

11

IIITŻ FŻ

12

Owiur

13

IIITR NTR

14

15

16

17

18

FK B

19

IIITA MP

FK A

Owiur

20

IIITR NTR

21

22

IVTA z E nT

23

24

25

IIITŻ FŻ

26

IVTR UR

27

Wycieczka do

28

Warszawy

29

FK A
IIITA MP

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad 2010

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

So

Nd

1

2

FK B

IVTR UR

3

IIITR NTR

4

5

IVTA z E nT

IIITA MP

6

7

8

IIITŻ FŻ

9

IVTA z E nT

IVTR UR

10

11

12

13

14

15

FK A

16

Owiur

IIITA MP

17

IIITR NTR

18

19

Wycieczka na targi Horeca Kraków

20

21

22

IIITŻ FŻ

23

Owiur

24

25

26

IVTA z E nT

IIITA MP

27

28

29

FK B

IIITŻ FŻ

30

FK B

IVTR UR

 

 

 

 

 

Grudzień 2010

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

So

Nd

 

 

1

IIITR NTR

2

3

IVTA z E nT

4

5

6

IIITŻ FŻ

7

IVTR UR

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

Styczeń 2011

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Nd

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

IVTR UR

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

Luty 2011

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

So

Nd

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

IVTR UR

18

OWiUR

19

Warsztaty
z doradcą zawodowym

klasa IV TA

godz. 9.00

20

21

III TŻ FŻ

22

IVTA z E nT

23

IIITR NTR

24

IVTR UR

25

OWiUR

IVTA z E nT

26

Warsztaty
z doradcą zawodowym

klasa IV TR

godz. 8.00

27

28

III TŻ FŻ

 

 

 

 

 

 

 

H A R M O N O G R A M

ZAJĘĆ /SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

 

Organizator

Skarb Państwa/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu

Tytuł szkolenia/stażu/konferencji

Zajęcia/szkolenia w ramach projektu

Data i miejsce szkolenia/stażu/konferencji /

ZSCKR Chroberz

27.01.2011

Łączna liczba godzin:

2

 

  

Data realizacji szkolenia szkolenia/stażu/
konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

27.01.2011

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik"

14.30-16.00

2

Tomasz Czyszczoń 

H A R M O N O G R A M

ZAJĘĆ /SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

 

Organizator

Skarb Państwa/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu

Tytuł szkolenia/stażu/konferencji

Zajęcia/szkolenia w ramach projektu

Data i miejsce szkolenia/stażu/konferencji /

ZSCKR Chroberz

01.02.2011-28.02.2011

Łączna liczba godzin:

26

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Data realizacji szkolenia szkolenia/stażu/konferencji

Przedmiot/Temat

Godziny realizacji

Liczba godzin

Trener prowadzący

(imię i nazwisko)

22.02.2011

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Z ekonomią na ty"

14.30-16.00

2

Anita Bogdan

17.02.2011

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik"

14.30-16.00

2

Tomasz Czyszczoń

18.02.2011

Trening przed olimpiadami przedmiotowymi

14.30-15.15

1

Tomasz Czyszczoń

19.02.2011

Warsztaty z doradcą zawodowym,
grupa IV TA

9.00-14.00

5

Teresa Wirecka

21.02.2011

Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III„ Fachowiec żywieniowiec"

14.30-16.00

2

Elżbieta Sadura

23.02.2011

Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III„ Nowe trendy w rolnictwie"

14.30-16.00

2

Danuta Kupis

24.02.2011

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Unijny rolnik"

14.30-16.00

2

Tomasz Czyszczoń

25.02.2011

Trening przed olimpiadami przedmiotowymi

14.30-15.15

1

Tomasz Czyszczoń

25.02.2011

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
„Z ekonomią na ty"

14.30-16.00

2

Anita Bogdan

26.02.2011

Warsztaty z doradcą zawodowym,
grupa IV TR

8.00-13.00

5

Teresa Wirecka

28.02.2011

Zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów klas I-III„ Fachowiec żywieniowiec"

14.30-16.00

2

Elżbieta Sadura

 

 

Marzec 2011

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

So

Nd

  

1

2

3

4

OWiUR

5

6

7

III TŻ  FŻ

IIITA MP

8

IVTA z E nT

9

IIITR NTR

10

IVTR UR

11

Wyjazd dydaktyczny Agrotech Kielce

12

13

14

III TŻ  FŻ

IIITA MP

15

  

16

17

IVTR UR

18

OWiUR

IVTA z E nT

19

20

21

III TŻ  FŻ

IIITA MP

22

IVTA z E nT

23

IIITR NTR

24

IVTR UR

25

OWiUR

 

26

27

28

III TŻ  FŻ

IIITA MP

29

30

IIITR NTR

  

31

  

  

  

Kwiecień 2011

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

So

Nd

  

  

  

  

1

  

2

3

4

IIITA MP

5

6

IIITR NTR

7

8

IVTA z E nT

9

10

11

IIITA MP

12

13

IIITR NTR

14

15

16

17

18

19

20

  

21

22

23

24

25

26

27

  

28

29

30

  

Oznaczenia grup zajęciowych:

Grupa 1 - Z ekonomią na ty -   IVTA z E nT

Grupa 2  - Unijny rolnik -    IVTR UR

Grupa 3 - Nowe trendy w rolnictwie -  IIITR NTR

Grupa 4 - Młody przedsiębiorca w UE -  IIITA MP

Grupa 5 - Fachowiec żywieniowiec -   III TŻ  FŻ

Grupa 6 - Trening przed olimpiadami przedmiotowymi - OWiUR

 

 

Czyszczoń Tomasz

2011-03-08

2011-04-11

designed by łukasz spaczyński. all right reserved. 2oo7.