Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 39

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/Article/class.Article.php on line 127

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 19

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32

Warning: get_class() expects parameter 1 to be object, array given in /INC/CLASS/PageMenu/class.PageMenu.php on line 32
ZSR
[<<]Biblioteka

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:

930 - 1530

Wtorek:

930 - 1730

Środa:

930 - 1530

Czwartek

dzień pracy wewnętrznej
(internet 800 - 1400)

Piątek:

800 - 1400
(w dzień zjazdu KKZ 1000 - 1600)

Biblioteka ZSCKR w Chrobrzu jest wyposażona w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenia sprzyjające edukacji i samokształceniu. Stanowi pracownię interdyscyplinarną, dzięki której użytkownik może samodzielnie zdobywać informacje przydatne do poszerzania wiedzy (Centrum Informacji Multimedialnej).

 

 

1364 – 2014

JUBILEUSZOWY  ROK  2014 - ROKIEM  CZYTELNIKA

pod hasłem: „650 lat w służbie książki”.

 

Akt fundacyjny dzisiejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 12 maja 1364 roku, zawierał informacje o zawodzie stacjonariusza. Stacjonariusz (łac. stationarius) to urzędowy księgarz w średniowiecznym uniwersytecie. Do jego obowiązków należało: udostępnianie studentom odpowiednich rękopisów potrzebnych do nauki, dbałość o poziom tych rękopisów i o ich odpowiednią ilość na stanie wypożyczalni, nadzorowanie przepisywania rękopisów oraz ich rozpowszechnienie. Stacjonariusz był zatem wydawcą, bibliotekarzem i księgarzem. Tak było 650 lat temu.

Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców ogłosił JUBILEUSZOWY ROK 2014 etapem działań na rzecz wzrostu czytelnictwa oraz poszerzania wiedzy, pod hasłem: „650 lat w służbie książki” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. ……………………………………………………………………………………………

„LUTY  –  MIESIĄCEM  KSIĄŻKI  I  PRASY  ROLNICZEJ”

  Biblioteka we współpracy z nauczycielem przedmiotów zawodowych p. Elżbietą Sadurą, zorganizowała dla uczniów Technikum Żywienia konkurs: „TRADYCJE KUCHNI POLSKIEJ”.

Konkurs przebiegł dwuetapowo:

I. Test: „Charakterystyka kuchni staropolskiej”.

II. Test: „ Wpływ kuchni innych narodów na kuchnię polską”.

Zagadnienia opracowano na bazie materiału powtórzeniowego do egzaminu z przygotowania zawodowego w Technikum Żywienia - informacje.

....................................................................................................

Nasz księgozbiór liczy 18.600 woluminów (czerwiec 2013). W jego skład wchodzą:

  • lektury
  • literatura związana z kierunkami kształcenia
  • klasyka
  • literatura psychologiczno-pedagogiczna
  • literatura rozrywkowa
  • kartoteka tematyczna
  • kroniki szkoły
  • dokumenty audiowizualne

Kroniki naszej szkoły stanowią bogate źródło wiedzy nie tylko o placówce, lecz także o oświacie rolniczej i zachodzących w niej zmianach przez minione lata. Najstarsza zachowana kronika szkoły została założona w 1974 roku, a najstarszą (dziś już pamiątkową) księgę inwentarzową naszej biblioteki założono w 1955 roku.

Do roku szkolnego 2005/2006 biblioteka znajdowała się w pałacu, skąd została przeniesiona do unowocześnionego i odremontowanego pomieszczenia w szkole.

 

W roku szkolnym 1999/2000 księgozbiór liczył 10.554 egzemplarzy, w 2006/2007 – 17.100 egz., a w 2011/2012 – 18.300 egz.

Od września 2000 roku zostały dołączone zbiory ze zlikwidowanej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gackach.

W lutym 2002 r. rozpoczęliśmy współpracę z dwiema warszawskimi fundacjami: Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga oraz Fundacją Pomocy Bibliotekom Polskim, dzięki którym każdego roku otrzymujemy w darze nowości wydawnicze z różnych dziedzin.

W roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 braliśmy aktywny udział w programie edukacyjnym Newsweeka EDU, co pozwoliło nam na wzbogacenie zbiorów o cały komplet Encyklopedii Audiowizualnej Britannica, komplet przewodników po różnicach kulturowych (kraje europejskie) oraz komplet zeszytów historycznych Newsweeka: „PRL – świadkowie”.

Od stycznia 2009 roku bierzemy udział w programie edukacyjnym Filmoteka Szkolna, przygotowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach tego projektu, biblioteka kompletuje płyty DVD z wybitnymi i istotnymi dziełami kina polskiego.

W grudniu 2011 roku otrzymaliśmy dar książkowy z Kuratorium Oświaty w Kielcach: „Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008)”, pod redakcją naukową A.D. Rotfelda i A.W. Torkunowa – rezultat pracy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych.

 

Z chwilą objęcia szkoły patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nawiązaliśmy współpracę z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego w Warszawie. W redagowanym przez nich elektronicznym czasopiśmie: Rolniczy Magazyn Elektroniczny, nr 25/maj 2008, www.cbr.edu.pl, ukazał się artykuł i zamieszczono fotografie ilustrujące historię i pracę naszej szkoły.

Co roku biblioteka organizuje konkursy wiedzy dla młodzieży, a informacje dotyczące tych wydarzeń zamieszczane są w „Aktualnościach”na stronie internetowej naszej szkoły.

 

Wraz z nauczycielami naszej szkoły Państwem Haliną i Jerzym Wojtasik, wspieramy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Świetlik”.

 

Uczniowie wzięli także aktywny udział w akcji „Podaruj książkę dzieciom niepełnosprawnym”, zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaczy w Pińczowie.

Biblioteka wyrabia u młodzieży nawyki działalności społecznej: funkcjonuje tu Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Wolontariat

 

 

 

Opracowanie:

Ewa Rzepa.

Ewa Rzepa

2013-09-19

2014-03-30

designed by łukasz spaczyński. all right reserved. 2oo7.